Word de financiële rots in de branding van onze Scoutingregio!

Onze Scoutingregio zoekt een penningmeester. Eigenlijk twee penningmeesters. Als penningmeester ben jij de spil in het financiële beleid van onze organisatie. Je zorgt voor een stabiele en transparante boekhouding, stelt budgetten op, en beheert de inkomsten en uitgaven. Daarnaast werk je nauw samen met het bestuur en andere vrijwilligers om onze scoutingactiviteiten financieel mogelijk te maken.

Ben jij een enthousiaste, daadkrachtige en betrouwbare vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in de Regio betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van jongeren en vrijwilligers? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Onze organisatie:

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren.

Regio Amsterdam-Amstelland is aangesloten bij Scouting Nederland. Opgenomen in onze regio is Admiraliteit 05 - Rond Amstel en IJ, het onderdeel dat de belangen van waterscoutinggroepen behartigt. Van de 28 groepen die onze regio vormen, maken 14 waterscoutinggroepen ook deel uit van de Admiraliteit.

De juridische entiteit van onze regio verandert. Van een enkele stichting maken we de overstap naar een vereniging met de groepen als leden en daarnaast een aparte beheerstichting. Voor zowel de stichting als de vereniging zoeken we een nieuwe penningmeester.

De functie - Penningmeester Regio Amsterdam-Amstelland (vrijwillig)

Voor alle functies binnen Scouting geldt:

 • De doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland worden onderschreven
 • De vrijwilliger heeft een lidmaatschap van Scouting Nederland, of is bereid lid te worden
 • De vrijwilliger moet een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen of is bereid deze aan te vragen
 • De vrijwilliger is bereid zich voor deze functie in te zetten en zich te blijven doorontwikkelen
 • De vrijwilliger heeft affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bij aanstelling geldt een proeftijd van 3 maanden

Voor alle bestuursfuncties geldt tevens:

 • De kandidaat wordt voorgedragen door het Regiobestuur
 • Een bestuurslid wordt benoemd door de Regioraad, voor een periode van 3 jaar
 • Aftreden gebeurt volgens het rooster van aftreden
 • Herbenoeming is mogelijk, de maximale aaneengesloten zittingstermijn is 9 jaar
 • De voorzitter, secretaris en penningmeester mogen in geen enkele combinatie gelijktijdig aftreden
 • Het bestuurslid is minimaal 21 jaar

Onze penningmeesters zijn verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid van de vereniging of de stichting.

Taken

 • Beheert de financiën en voert de boekhouding
 • De dagelijkse financiële administratie voeren
 • Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans
 • Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening
 • Zorgt voor de inning van de Regiocontributie
 • Organiseert de kascontrole
 • Beheren van de rekeningen en contanten (betalingen, contributie-afdracht)
 • Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten, trainingen)
 • Zorgt voor de financiële afwikkeling (begrotingen, afrekeningen en betalingsverkeer) van de diverse Regioteams
 • Betalingsverkeer faciliteren rondom trainingen en activiteiten in Scouts-OnLine (SOL) en daarbuiten
 • Declaratiebeleid
 • Ondersteunt, indien gevraagd en/of gewenst, de groepen in de regio op financieel gebied
 • Goed verzekeringsbeheer van de Regio
 • Contacten onderhouden met fondsen en sponsoren
 • Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen
 • Coördinatie financiële acties

Benodigde deskundigheid

 • Beschikt over een algemeen financieel inzicht
 • Heeft ervaring met of opleiding genoten met betrekking tot financieel beheer

Inschatting tijdsinvestering

 • Wekelijks 1 uur voor lopende zaken
 • Maandelijks 3 uur voor overlegvergaderingen en regioraden (er zijn 10 bestuursvergaderingen en 2 Regioraden per kalenderjaar)
 • Jaarlijks 16 uur voor de jaarrekening en kascontrole
 • Jaarlijks 24 uur voor begrotingen en afrekening van de teams
 • Totale tijdsbesteding ca. 125 uur per jaar

Wat wij bieden

 • Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Boris Vergeer (voorzitter) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Zie ook de website: http://amstel.scouting.nl voor meer info over onze Regio.