Welkom

SN Tweeluik blauw b liggend hor RGBScouting Regio Amsterdam-Amstelland  is de de overkoepelende scoutingorganisatie voor scoutinggroepen in en rondom Amsterdam en  valt organisatorisch onder de vereniging Scouting Nederland.

Scouting vrijwilligers van onze regio organiseren activiteiten voor de leden  van 5 -18+ jaar .

Ook verzorgen zij bevoegdheids- en deskundigheidsstrainingen voor leidinggevenden van lokale scouting groepen.

Alle regiovrijwilligers  moeten voldoen aan strenge eisen wat betreft deskundigheid en sociale veiligheid conform de regels van de vereniging Scouting Nederland.  Kijk verder op vrijwilliger worden binnen  de regio.

Het bestuur van de Regionale Admiraliteit 5  is geintegreerd in het regiobestuur.

Via deze website houden we  je op de hoogte van alles wat er binnen onze scoutingregio gebeurt.

Alle activiteiten -  ook die van het  waterwerk -  zijn te vinden bij de agenda.

De oude website van de Regionale Admiraliteit 5 - Rond Amstel & IJ (ra5.scouting.nl) wordt niet meer bijgehouden.


fotobalk 3

  Scouting Regio Amsterdam/Amstelland  is een een algemeen nut beogende instelling (ANBI) .

Er wordt gewerkt met vrijwilligers

Zie contact voor de registratiegegevens.

logo anbi