*** Save the date ***

Scouting Nederland ontwierp een methode om de spelkwaliteit van je groep onder de loep te nemen. In 2 dagen ga je hiermee aan de slag. Het Project Spelkwaliteit biedt allerlei kennis, handvatten en actieve werkvormen die je kunt inzetten in je groep.

De bijeenkomsten zijn op zondag 17 september en zondag 22 oktober, van 10:00 tot 16:30 uur. Het is belangrijk dat je beide dagen deelneemt. De bijeenkomsten vinden plaats in het Scoutcentrum in Amstelveen onder leiding van 3 landelijke projectmedewerkers. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor lunch wordt gezorgd. Inschrijving via SOL is binnenkort mogelijk.